Rješenja / Linearno referenciranje, evidencija infrastukture

Sustav za linearno referenciranje

Modul linearnog referenciranja kolnika služi za prikupljanje, uređivanje i pregledavanje linijskih atributa kolnika (ocjena stanja kolnika, horizontalna signalizacija, tip kolnika i dr.). Kolnici su u digitalnoj bazi podataka predstavljeni simetralama koje su predstavljene 10-metarskim segmentima čije su stacionaže poznate, a linijski atributi dodjeljuju se tim 10-metarskim segmentima. Modul se sastoji od dva korisnička sučelja: administracijsko sučelje i sučelje za kodiranje.

Administracijsko sučelje ima sljedeće mogućnosti:
  • pregled atributa simetrala na kartografskom prikazu
  • ispis atributa u tabličnom obliku
  • analiza atributa interaktivnim grafovima
  • upravljanje GPS tragovima na temelju kojih se vrši kodiranje.
Sučelje za kodiranje ima sljedeće mogućnosti:
  • pregled, uređivanje i dodjeljivanje atributa 10-metarskim segmentima simetrale
  • pregled georeferenciranog video zapisa
  • upravljanje brzine video zapisa
  • proširenje video zapisa preko cijelog zaslona
  • kartografski prikaz s lokacijom scene koju prikazuje video zapis.