Rješenja / pipGIS®, web platforma

Pogledajte video prilog

Sustav upravljanja prostornih podataka - pipGIS®

pipGIS® je web platforma za upravljanje prostornim geopodatcima. Platforma podržava niz povezanih modula koju pokrivaju poslove uređivanja, nadgledanja, prikazivanja i upravljanja prostornom infrastrukturom.

Sadrži sljedeće module:
 • prikazivanje svih vrsta javnih i privatnih kartografskih podloga
 • baza podataka nerazvrstanih cesta (editiranje preko web-a)
 • mjerenja (površine, dužine, stacionaže, radijusa i geolokacije)
 • georeferencirani video – pregledavanje i upravljanje video snimkama
 • bazu podataka (katastar) o vertikalnoj prometnoj signalizaciji
 • katastar zelenih površina i stabla
 • baza podataka parkirališnih površina na području Grada
 • katastar i GIS javne rasvjete
 • modul za prikaz postojećih podataka o komunalnoj infrastrukturi (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, elektro vodovi, plinoopskrba, DTK mreža i dr.)
 • prostorni planovi
 • prikazivanje podataka službe za praćenje flote vozila
 • vođenje svih podataka o prekopima i iskopima na cestama
 • vođenje baze podataka o korisnicima komunalne naknade
 • i dr.