Rješenja / Sustav održavanja komunalne infrastrukture, rad s komunalnim službama

Pogledajte video prilog

Sustav održavanja komunalne infrastrukture

Modul pod nazivom “Sustav održavanja komunalne infrastrukture” tvrtke Promet i Prostor koncipiran je kao programski dodatak ili nadogradnja integriranog E-ceste sustava.

Modul služi kao organizacijsko-programsko rješenje koje pruža mogućnosti pametnog rukovođenja i upravljanja terenskim radovima ili intervencijama na način da je svaka intervencija prostorno, vremenski i kategorijski evidentirana u sustavu kroz cijeli svoj razvojni ciklus.

Aplikacijom Popravimo.hr dodatno je proširena funkcionalnost modula, čime je svim građanima dana mogućnost sudjelovanja u procesu saniranja kritičnih lokacija i kvarova na komunalnoj infrastrukturi.

Takav pristup omogućava detaljno praćenje terenskih intervencija, što pak pruža mogućnost donošenja kvalitetnih strateških odluka koje će dovesti do smanjenja utrošenog vremena i redukcije troškova.

Sustav olakšava uvid u sljedeće probleme:
  • pregled odrađenih radova za nekog korisnika na određenom području
  • pregled utrošenog materijala u nekom vremenskom razdoblju
  • praćenje vremenskog tijeka promjena nekog terenskog rada
  • kontrola ispravno odrađenih radova pomoću slika situacije
  • kartografsko praćenje intervencija u tijeku i odrađenih intervencija