Developing reliable systems for physical data management Contact us!

Dynamic GIS systems

Naš GIS sustav je moderna web platforma za prikazivanje, napredno uređivanje, dohvaćanje i dijeljenje geoprostornih podataka kako bi se dobio uvid u stanje na terenu za lakše donošenje strateških odluka.

Gathering and processing data

Pomoću kamere visoke rezolucije, sustava za satelitsko pozicioniranje i računala za integraciju podataka u realnom vremenu vršimo snimanja prometnica. Također vršimo obradu postojećih podataka za GIS integraciju (prostorni planovi, projektni planovi).

Municipal infrastructure maintenance system

Jednostavan Sustav za upravljanje i održavanja komunalne infrastrukture (ceste, rasvjeta, vodovod kanalizacija i dr.) pomoću kojega se vrši ažuriranje promjena u bazi, te upravljanje intervencijama na terenu.