Prednosti / snaga proizvoda

Uvijek dostupno

Naši proizvodi nalaze se na jakim web serverima što ih čini lako pristupačnima i uvijek dostupnima. Takav pristup ne zahtijeva dodatne instalacije kod klijenata, a ujedno omogućava lako i brzo ažuriranje i nadograđivanje.

Po vašoj mjeri

Naš cilj je isporučivati korisnički i poslovno najbolja rješenja na tržištu. Vođeni time, svaki naš proizvod rađen je u uskoj suradnji sa stručnjacima koji koriste proizvod kako bi olakšali operativne procese i maksimizirali učinak rada.

Bez skrivenih troškova

Prilikom razvijanja naših programskih rješenja koristimo isključivo najpouzdanije i najmodernije tehnologije. Niti jedan proizvod ne oslanja se na pakete za koje je potrebno plaćati licence trećim osobama.

Podatci su vaši, lako pretraživi i interoperabilni

Unutar našeg sustava, svi Vaši podatci su strukturirani po OGC standardu. Nalaze se u lako dostupnoj sigurnoj bazi podataka te su lako prenosivi između standardnih CAD i GIS alata u kojima je dalje moguće raditi proizvoljne analize i vizualizacije. Svi podatci su indeksirani, što omogućuje brzo i lako pretraživanje.

Koristimo najnovije tehnologije

Sve podatke je moguće dodavati i dorađivati izravno iz našeg sustava. Za svaki prostorni objekt moguće je dodavati fotografije i dokumente te printati PDF datoteke. Unutar sustava moguće je vizualizirati dinamične podatke kao što su praćenje vozila ili semaforska signalizacija.

Optimizirano za sve platforme

Naša programska rješenja bazirana su na najnovijim web tehnologijama otvorenog koda, gdje nema plaćanja dodatnih licenci trećim stranama. Web rješenja prilagođena su korisnicima koji ne moraju biti informatički eksperti, a sva programska rješenja prilagođena su za korištenje na tabletima i smartphone uređajima.

Detaljni dinamični izvještaji

Svrha baze podataka je evidentiranje podataka, a u konačnici i pretraživanje podataka. U našoj bazi svi su podatci sistemski povezani na način da Vam maksimalno olakšaju dohvaćanje podataka. Pomoću našeg modula za izvještaje moguće je dohvaćati konkretne statičke informacije o količinama podataka na nekom području, detaljni ispis za pojedini prostorni objekt, kao i printanje kartografskog prikaza u zadanom mjerilu na papire formata do A0.