e-Intervencije

Organizacijsko-programsko rješenje kojim je omogućeno pametno rukovođenje i upravljanje terenskim radovima - intervencijama na način da je svaka intervencija prostorno, vremenski, kategorijski i financijski evidentirana u sustav kroz cijeli svoj razvojni ciklus.

PRIMJERI

Funkcionalnosti sustava e-intervencije:

 • Prikaz svih intervencija prema trenutnom statusu
 • Pregled i kontrola odrađenih intervencija
 • Evidencija komentara svih uključenih subjekata
 • Pretraga i analiza odrađenih intervencija prema svim kriterijima (prostorno, financijski, prema odgovornoj osobi i dr.)
 • Unos i označavanje fotografija prije, za vrijeme i nakon odrađenih radova

* U sustav je uključena posebno napravljena Android aplikacija („PiP“)
koja znatno olakšava rad na terenu

 • Preko integriranih troškovnika kroz sustav se kreiraju ponude, odobrenja i računi
 • Kreiranje radnih naloga
 • Izrada specijaliziranih izvještaja
 • Pregled utrošenog materijala u određenom vremenskom razdoblju
 • Upravljanje pravima pristupa i aktivnosti korisnika
 • Slanje e-mail obavijesti korisnicima ovisno o definiranim kriterijima

Sustav je moguće nadograditi aplikacijom za prijavu nedostataka na javnim površinama od strane građana.

Integracije s drugim sustavima

PRIMJERI

pipGIS® je visoko interoperabilan program otvorenog koda unutar kojeg je moguća integracija s drugim poslovnim i GIS aplikacijama, kao i senzorima, kamerama i ostalim vanjskim sustavima.

Objedinjuje podatke s kojima raspolažete u jedinstvenu bazu kojom je jednostavno rukovati.

Neke od mogućnosti integracije su:

 • OKOLO.hr
  • georeferencirane panoramske snimke iz zraka
 • Praćenje vozila (GPS)
  • prikaz dinamičkih podataka trenutne lokacije vozila u realnom vremenu
 • ERP sustavi
  • npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade
 • ARKOD (prikaz poljoprivrednih zemljišta)
 • Brojači prometa i mjerači brzine
 • Hrvatske šume - područje državnih i privatnih šuma
 • Natura 2000 - eko zaštićena područja
 • Prometne kamere
 • Hrvatske vode – praćenje vodostaja
 • DGU

Aplikacije

Za neometano korištenje naših rješenja na terenskim uvjetima, osmislili smo niz aplikacija kojima se olakšavaju radni procesi u bilo kojem trenutku. Potrebna je samo internetska veza i spremni ste za prikupljanje podataka koji se prikazuju direktno u pipGIS sustavu.

PRIMJERI
 • pipODK za terensko prikupljanje podataka
 • PiP regularna aplikacija za terenske radove
  • besplatna aplikacija koja je integrativni dio pipGIS® sustava za terenske uvjete rada (stvaranje prostornih bilješki, dohvaćanje stacionaže pojedinih dionica i sl.)
 • Popravimo.hr
  • svrha aplikacije je omogućiti građanima brz i jednostavan unos nedostataka vezanih uz komunalnu infrastrukturu putem georeferenciranih fotografija
 • Upravljanje kriznim situacijama
  • sustav u kojem se građani mogu prijaviti i podijeliti svoju lokaciju u slučaju katastrofe, pri čemu im stožer civilne zaštite može organizirano pristupiti

Javni servisi za građane

Zasebna web aplikacija koja prikazuje slojeve podataka iz interne baze pipGIS® aplikacije prema želji naručitelja s ciljem jednostavnog i transparentnog informiranja potencijalnih investitora i zainteresirane javnosti.

PRIMJERI

Modul može imati sljedeće funkcionalnosti:

 • Transparentni prikaz prostornih podataka grada, općine ili županije
  • javni portal za uvid podataka u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

 • Prijava nedostataka vezanih uz komunalnu infrastrukturu (Popravimo.hr)
  • aplikacija koja građanima omogućuje jednostavnu prijavu uočenih problema te praćenje tijeka rješavanja istih

Jednostavno, suvremeno i učinkovito!

 • Davanje prijedloga izmjene prostornih planova
  • aktivno uključivanje građana u procese donošenja i izmjena grafičkog ili tekstualnog dijela prostornih planova

 • Zahtjev za izmjenom komunalne naknade
  • građani preko javnog portala mogu podnositi zahtjev za izmjenom podataka komunalne naknade.
  • sustav je moguće integrirati s uslugom e-Građani

Istražite sve mogućnosti koje pružaju naša rješenja!

pipGIS Database icon

pipGIS®
Baza podataka

pipGIS® je web platforma za upravljanje prostornim geopodatcima. Podržava niz povezanih modula koji pokrivaju poslove uređivanja, nadgledanja, prikazivanja i upravljanja prostornom infrastrukturom.

VIŠE
e-Intervencije ikona

Sustav održavanja
komunalne infrastukture

Modul pruža mogućnosti pametnog rukovođenja i upravljanja terenskim radovima ili intervencijama pri čemu je svaka intervencija prostorno, vremenski i kategorijski evidentirana u sustavu.

VIŠE

Zanima vas suradnja?
Pošaljite nam prijedlog - veselimo se novim idejama!