Prometna infrastruktura

PRIMJERI

Unesenu bazu podataka prometne infrastrukture održavajte ažurnom pomoću pipGIS® alata!

Izdvojena rješenja za vizualizaciju i upravljanje podacima:

Komunalna infrastruktura

Izdvojena rješenja za vizualizaciju i upravljanje podacima:

 • Evidencija cjelokupne komunalne infrastrukture:
  • nerazvrstane ceste
  • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  • javna parkirališta
  • javne garaže
  • javne zelene površine
  • građevine i uređaji javne namjene
  • javna rasvjeta
  • groblja i krematoriji na grobljima
  • građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

*Rješenje osmišljeno specijalno za jedinice lokalne samouprave i prilagođeno prema članku 60. st. 3. i članku 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(NN 68/18) i važećim podzakonskim aktima.

PRIMJERI

Katastar infrastrukture (katastar vodova)

PRIMJERI

Modul je namijenjen odjelima unutar jedinice lokalne samouprave ili gospodarskim subjektima.

U modulu se može prikazati:

 • Elektroenergetska infrastruktura
 • Elektronička komunikacijska infrastruktura
 • Toplovodna infrastruktura
 • Plinovodna infrastruktura
 • Naftovodna infrastruktura
 • Vodovodna i odvodna infrastruktura

Osnovne funkcionalne elemente aplikacije čine:

 • Alati za evidenciju kvarova
 • Integracija s vanjskim sustavima i senzorima
  (senzori plina, brojila, vođenje obračuna potrošnje i naplate i dr.)
 • Alati za mjerenje duljine i površine

Istražite sve mogućnosti koje pružaju naša rješenja!

ReNe The real estate register icon

ReNe
Registar nekretnina

Rješenje služi za preglednije i jednostavnije vođenje imovinsko-pravne baze podataka. Registar nekretnina u potpunosti je prilagođen potrebama jedinica lokalne samouprave.

VIŠE
e-Intervencije ikona

Sustav održavanja
komunalne infrastukture

Modul pruža mogućnosti pametnog rukovođenja i upravljanja terenskim radovima ili intervencijama pri čemu je svaka intervencija prostorno, vremenski i kategorijski evidentirana u sustavu.

VIŠE

Zanima vas suradnja?
Pošaljite nam prijedlog - veselimo se novim idejama!