Kritične zone

PRIMJERI

Vizualizacija kritičnih zona na raznim kartografskim podlogama prilagođena individualnim korisničkim željama. Prikaz zona s obzirom na stupanj opasnosti od elementarne nepogode.

Omogućen je prikaz:

 • Poplavnih područja
 • Minski sumnjivih područja
 • Područja podložnih potresu
 • Šumskih površina koje su u opasnosti od požara
 • Stilizacija je prilagođena individualnim željama korisnika

Osigurajte sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda!

Ovaj prikaz omogućuje jasan uvid u štetu od prirodne nepogode te olakšava izradu plana djelovanja u slučaju prirodnih katastrofa u budućnosti.

Logistika infrastrukture

PRIMJERI

Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda propisuje se način dostave podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda.

Prikaz cjelokupne logistike hitnih službi:

 • Operativne teritorijalne jedinice i postrojbe
 • Praćenje zona prema brzini dolaska hitnih službi
 • Prikaz evakuacijskih puteva
 • Privremena regulacija prometa – definiranje alternativnih ruta
 • Praćenje kritičnih objekata u realnom vremenu (npr. praćenje razine vodostaja)

Uz prikaz cjelokupne logistike hitnih službi pojednostavljena je procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja stanovništva, gospodarskih funkcija i imovine.

Sustav za upravljanje kriznim situacijama

PRIMJERI

Kompleksno rješenje osmišljeno specijalno za upravljanje jedinicama hitnih službi prije, tijekom i nakon nepogode.

Modul može imati sljedeće funkcionalnosti:

 • Procjena štete (financijski i naturalni pokazatelji)
 • Izrada specijaliziranih izvješća u skladu s Registrom štete
 • Organizacija aktivnih dionika shodno poslovanju pojedine jedinice
 • Prilagodba korištenja terenskim uvjetima s mogućnošću utvrđivanja stanja pojedinih objekata/područja nakon nepogode
 • Slanje radnih naloga za spašavanje/obnovu nadređenim jedinicama
 • Komunikacija dionika može se proširiti i na širu javnost pri čemu građani postaju aktivni sudionici sustava
 • Svaka je intervencija prostorno, vremenski, kategorijski i financijski evidentirana u sustav kroz cijeli svoj razvojni ciklus

Istražite sve mogućnosti koje pružaju naša rješenja!

ReNe The real estate register icon

ReNe
Registar nekretnina

Rješenje služi za preglednije i jednostavnije vođenje imovinsko-pravne baze podataka. Registar nekretnina u potpunosti je prilagođen potrebama jedinica loklane samouprave.

VIŠE
Linear referencing system icon

Linearno
referenciranje

Modul linearnog referenciranja kolnika služi za prikupljanje, uređivanje i pregledavanje linijskih atributa kolnika (ocjena stanja kolnika, horizontalna signalizacija, tip kolnika i dr.)

VIŠE

Zanima vas suradnja?
Pošaljite nam prijedlog - veselimo se novim idejama!