Gospodarenje otpadom

PRIMJERI

Omogućen je prikaz podataka:

 • Evidencija lokacija odbačenog otpada
 • Spremnici otpada u kućanstvima
 • Građevine za gospodarenje otpadom
 • Putevi kretanja vozila za otpad
 • Zeleni otoci
 • Raspored odvoza otpada prema vrsti
 • Mobilna reciklažna dvorišta
 • Zone sakupljanja otpada

Nizom promišljenih aktivnosti gospodarenja otpadom smanjite probleme zagađivanja okoliša – na lokalnoj i globalnoj razini!

* Gospodarenje otpadom optimizirano je skupom modula prostornih podataka sukladno sa člankom 10. Zakona o gospodarenju otpadom, NN 84/21.

Katastar zelenila

Modul može imati sljedeće funkcionalnosti:

 • Prikaz stabala prema definiranim atributima: zdrava, bolesna, uklonjena
 • Podjela travnjaka prema prioritetima
 • Plan košnje trave
 • Prikaz ružičnjaka, cvjetnjaka, grmova, živica i dr.
 • Pregled pojedinih stavki kroz određeni vremenski period

Uz navedeno, dostupne su sljedeće mogućnosti:

 • Interaktivan pregled i navigacija prostornih podataka
 • Moguća integracija s Google Earth aplikacijom
 • Osnovni alati za metričko mjerenje objekata na karti
 • Ispis karte u standardnim i proizvoljnim mjerilima
 • Uređivanje atributnih i vektorskih podataka putem web aplikacije

* Evidencija i vođenje cjelokupnog katastra zelenila prilagođeno prema članku 60. st. 3. i članku 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)

PRIMJERI

Klimatska i energetska učinkovitost

PRIMJERI

Pratite utjecaj klimatskih promjena na administrativnom području jedinice lokalne samouprave.

Upravljajte okolišnim čimbenicima vizualizacijom ključnih indikatora utjecaja na okoliš.

Moguće povezivanje pipGIS® rješenja s drugim sustavima i senzorima čime je omogućeno cjelovito rješenje za potporu odlučivanju.

Modul može imati sljedeće funkcionalnosti:

 • Vizualizacija i analiza:
  • tipologije javnih zgrada
  • energetskih indikatora
  • indikatora utjecaja na okoliš
 • Praćenje utjecaja klimatskih promjena
 • Strateško pozicioniranje obnovljivih izvora energije
 • Praćenje kvalitete zraka putem senzora
 • Upravljanje okolišem – prostorni planovi

Istražite sve mogućnosti koje pružaju naša rješenja!

pipGIS Database icon

pipGIS®
Baza podataka

pipGIS® je web platforma za upravljanje prostornim geopodatcima. Podržava niz povezanih modula koji pokrivaju poslove uređivanja, nadgledanja, prikazivanja i upravljanja prostornom infrastrukturom.

VIŠE
Prometna infrastruktura ikona

360
snimanje prometnica

Snimanje cesta pomoću 360° panoramskog georeferenciranog videozapisa donosi revoluciju u upravljanju cestovnom infrastrukturom kao i imovinom jedinica lokalne samouprave.

VIŠE

Zanima vas suradnja?
Pošaljite nam prijedlog - veselimo se novim idejama!