Rješenja / proizvodi

Baza podataka, pipGIS®

pipGIS® je web platforma za upravljanje prostornim geopodatcima. Platforma podržava niz povezanih modula koji pokrivaju poslove uređivanja, nadgledanja, prikazivanja i upravljanja prostornom infrastrukturom. Vidi više »

Registar nekretnina, ReNe

Registar nekretnina služi za preglednije i jednostavnije vođenje Gradske imovine ili imovine bilo kojeg subjekta koj rukovodi velikim brojem nekretnina. Ovaj sustav na jedinstvenom mjestu okuplja svu dokumentaciju i prostorne podatke koji su potrebni prilikom legalizacije ili upisivanja vlasništva za neku nekretninu. Vidi više »

Sustav održavanja komunalne infrastrukture

Sustav održavanja komunalne infrastrukture je programski dodatak ili nadogradnja integriranog E-ceste sustava. Modul služi kao organizacijsko-programsko riješenje koje pruža mogućnosti pametnog rukovođenja i upravljanja terenskih radova ili intervencija na način da je svaka intervencija prostorno, vremenski i kategorijski evidentirana u sustav kroz cijeli svoj razvojni ciklus. Vidi više »

360 Snimanje prometnica

Snimanje cesta pomoću 360° panoramskog georeferenciranog video zapisa donosi revoluciju u upravljanju cestovnom infrastrukturom kao i imovinom grada ili lokalne samouprave, a naša rješenja omogućavaju lako pregledavanje i korištenje takvih video zapisa. Vidi više »

Sustav za linearno referenciranje

Modul linearnog referenciranja kolnika služi za prikupljanje, uređivanje i pregledavanje linijskih atributa kolnika. (ocjena stanja kolnika, horizontalna signalizacija, tip kolnika i dr.). Modul se sastoji od dva korisnička sučelja: administracijsko sučelje i sučelje za kodiranje. Vidi više »

Mobilne dojave s terena

Upravljanje korisnicima i ovlastima

Praćenje radova na infrastrukturi

Dodatni moduli, nadograđivanje funkcionalnosti

Svako naše implementirano rješenje je barem malo prilagođeno ili dorađeno prema potrebama klijenta.
Stoga smo razvili modularan sustav nadograđivanja funkcionalnosti za naše primarne proizvode. Moduli su različiti, a pokrivaju širok spektar funkcionalnosti kao što je upravljanje prometnicama, prostornim planovima, vlasništvom ili komunalnim objektima.

Georeferencirani video

Prostorni komentari

Baza cestovnih podataka

Vertikalna prometna signalizacija

Parkirališta

Mostovi

Katastar zelenih površina

Integracija sa DWG podatcima

Katastar javne rasvjete

Prekopi

Baza podataka komunalne naknade

Propusti

Ne vidite ono što vas interesira? Kontaktirajte nas!