Izrađujemo pouzdane sustave za upravljanje prostornim podacima Kontaktirajte nas!

Izrada dinamičnih GIS sustava

Naš GIS sustav je moderna web platforma za prikazivanje, napredno uređivanje, dohvaćanje i dijeljenje geoprostornih podataka kako bi se dobio uvid u stanje na terenu za lakše donošenje strateških odluka.

Prikupljanje i obrada podataka

Pomoću kamere visoke rezolucije, sustava za satelitsko pozicioniranje i računala za integraciju podataka u realnom vremenu vršimo snimanja prometnica. Također vršimo obradu postojećih podataka za GIS integraciju (prostorni planovi, projektni planovi).

Sustav održavanja infrastrukture

Jednostavan Sustav za upravljanje i održavanja komunalne infrastrukture (ceste, rasvjeta, vodovod, kanalizacija i dr.) pomoću kojega se vrši ažuriranje promjena u bazi te upravljanje intervencijama na terenu.

Prijava kvarova u Velikoj Gorici

Članak podijelio: Ivica, 05.2017 Klikom miša ili porukom putem mobilne aplikacije Popravimo.hr, Velikogoričani sada mogu prijavljivati sve vrste komunalnih problema u gradu. Od nadležnih službi očekuje se rješavanje prijava u roku od 48 sati, a status rješavanja predmeta moguće je pratiti putem računala na web stranici sustava Popravimo.hr ili preko aplikacija za Android i iOS mobilne uređaje. Vidi članak

Imenuj svoje stablo

Članak podijelio: Ivica, 05.2017 GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica pokrenulo je projekt Zeleni katastar u kojem svi zainteresirani sudionici mogu imenovati omiljeno stablo iz Gradskog parka. Zelenom katastru pristupa se putem web adrese gis.koprivnica.hr i klikom na gumb „Imenuj stablo“ provodi se kratka registracija nakon koje svatko može dodijeliti stablu naziv koji će biti dostupan i vidljiv svima preko javnog GIS-a. Vidi članak

Nagrada "Pametna uprava"

Članak podijelio: Anita, 11.2015 Kvalitetnije rješavanje problema građana u svakodnevnom radu lokalne uprave te uspostava efikasnijeg sustava upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta bio je osnovni cilj projekta E–ceste Online pokrenutog u prvoj polovici 2014. godine, koji je tako Gradu Jastrebarskom, ovom prilikom, u kategoriji Pametnija uprava donio priznanje grada budućnosti – INpuls 2015. Vidi članak

Integracija s ophodarskom složbom

Članak podijelio: Domagoj, 08.2014 U Gradu Karlovcu sustav E-ceste je objedinio više sustava, gradsku upravu, ophodarsku službu te izvođaće radova. Također je snimljeno cijelo gradsko područje, sa svim cestama, ulicama, parkiralištima, naseljima, granicama mjesnih odbora i gradskih četvrti, katastarskim planovima… Vidi članak

Analiza prometnih nesreća

Članak podijelio: Fran, 06.2014 Projekt Klasterizacija prometnih nesreća u Zagrebu izrađen je sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a za cilj je imao definirati kritične crne točke u prometu. Izradili su ga stručnjaci Zavoda za prometno planiranje Fakulteta prometnih znanosti i Katedre za geoinformatiku Geodetskog fakulteta te tvrtka Promet i prostor. Vidi članak

Primjena georeferenciranog videa

Članak podijelio: Fran, 10.2014 U suradnji sa Katedreom za geoinformatiku Geodetskog fakulteta i Fakultetom prometnih znanosti razvijen je programsko riješenje bazirano na georefernciranom video koje omogućava analizu snimljenih prometnica za potrebe iRap projekta. Ovom metodom obrađeni su većinom svi glavni prometni pravci u Hrvatsko, a u toku su obrade i za neke strane zemlje. Vidi članak