Rješenja / Registar nekretnina, pregledna baza podataka jedinica imovine

Registar nekretnina, ReNe

Ovo softversko rješenje je osmišljeno kako bi olakšalo upravljanje nekretninama i vezanom dokumentacijom. Sam softverski proizvod je nastao uskom suradnjom s jedinicama lokalne samouprave, stoga je model vođenja podataka prilagođen njihovim potrebama.

Sustav rješava sljedeće probleme i nudi ove funkcionalnosti:
  • evidencija kupoprodajnih ugovora i upisa vlasništva
  • vođenje povijesti izmjena katastarskih čestica i zemljišnoknjižnog vlasništva
  • praćenje ugovora o najmu i centralno vođenje ugovora o služnosti za nekretnine
  • obavještavanje o ugovorima koji istječu
  • evidencija prostora za raspolaganje
  • logički strukturirano vođenje nekretnina po tipovima korištenja
  • hijerarhijsko vođenje nekretnina kao što su zgrade i stanovi
  • praćenje promjena na nekretninama
  • napredno filtriranje i preuzimanje podataka u Excel ili PDF format
  • gospodarenje poljoprivrednim zemljištem

Modul je usko vezan uz adresni registar i katastarsku podlogu, stoga svaka jedinica imovine lako i automatski dobiva svoj položaj na kartografskom prikazu.