Prostorni planovi

Suvremeno programsko rješenje za upravljanje prostorno planskom dokumentacijom za područja općina, gradova ili županija.

PRIMJERI

Modul prostorni planovi obuhvaća:

 • Bazu prostornih i urbanističkih planova – interna baza
 • Pripadajuće atribute vezane uz određeni podatak iz prostornog plana
 • Pregled prostornih planova s uključujućom transparenosti slojeva
 • Pretragu po katastarskim česticama
 • Preuzimanje tekstualnih datoteka (odredbe, legende, sastavnice i sl.)

Usluga prikupljanja i obrade podataka prostornih i urbanističkih planova
i njihovog unosa u bazu uključuje:

 • Analizu, pripremu i sortiranje podataka (.dwg podaci)
 • Obradu podataka i transformaciju u GIS format
 • Stilizaciju podataka
 • Unos podataka u webGIS bazu

Dodatna mogućnost uz modul prostorni planovi:

Uspostava javnog servisa davanja prijedloga izmjene prostornih planova za građane

Investicije i projekti

Upravljajte investicijama i projektima na sistematičan način uz webGIS pametno rješenje za vođenje prostorno-planske dokumentacije.

Modul može imati sljedeće funkcionalnosti:

 • Raspored investicija i projekata po mjestu troška
 • Praćenje investicija i projekata po fazama
 • Nadzor izvođenja radova
  • prilaganje zapisnika o primopredaji, praćenju radova i sl.

Pratite faze rješavanja pojedine investicije i planirajte nove!

PRIMJERI

Prihodi i imovina

PRIMJERI

Vizualizacija nekretnina = kvalitetnije upravljanje imovinom

Rješenje može sadržavati sljedeće module:

 • Registar nekretnina - objedinjena baza podataka o imovini
 • Registar nekretnina - objedinjena baza podataka o imovini
 • ×

  Modul Registar nekretnina

 • Poljoprivredna zemljišta- pregled i upravljanje bazom podataka poljoprivrednih zemljišta
 • Poljoprivredna zemljišta - pregled i upravljanje bazom podataka poljoprivrednih zemljišta
 • ×

  Modul evidencija poljoprivrednih zemljišta

 • Optimizacija upravljanja gradskim prihodima
 • Vlasništvo čestica
 • Procjembeni elaborati
 • Vrijednost nekretnina
 • Katastar vodova

Istražite sve mogućnosti koje pružaju naša rješenja!

pipGIS Database icon

pipGIS®
Baza podataka

pipGIS® je web platforma za upravljanje prostornim geopodatcima. Podržava niz povezanih modula koji pokrivaju poslove uređivanja, nadgledanja, prikazivanja i upravljanja prostornom infrastrukturom.

VIŠE
e-Intervencije ikona

Sustav održavanja
komunalne infrastukture

Modul pruža mogućnosti pametnog rukovođenja i upravljanja terenskim radovima ili intervencijama pri čemu je svaka intervencija prostorno, vremenski i kategorijski evidentirana u sustavu.

VIŠE

Zanima vas suradnja?
Pošaljite nam prijedlog - veselimo se novim idejama!